norske Teknologioverføringer
fra olje og gass til andre næringer

Utvinning av havbunnsmineraler

Effektiv kartlegging av mineraler på havbunnen

Swire Seabed AS leverer kartleggingstjenester for mineralforekomster på dypt vann. Kartleggingen gjøres i hovedsak ved anvendelse av et autonomt undervannsfartøy kalt AUV («autonomous underwater vehicle»).

Swire Seabed så det var et behov for kartleggingstjenester på dypt vann for undersøkelse av mineraler på norsk sokkel og ønsket å bruke erfaringen og teknologien fra olje og gass innen dette markedet​.

Tidligere har bedriften brukt AUV på dypt vann ned til 6000 meter for søk etter flyet AF447 som styrtet i Atlanterhavet i 2009 samt i forbindelse med inspeksjon av rørledninger for olje og gass.  

Swire Seabed har levert løsninger til mineralmarkedet siden 2013 og mottakelsen fra kundene har vært svært positiv med gode tilbakemeldinger på blant annet datakvalitet.​

Smokers

I første omgang er det Oljedirektoratet og universiteter som ønsker å undersøke mineralforekomstene og vurdere potensialet for fremtidig utvinning av mineraler på havbunnen. I tillegg planlegger internasjonale selskaper å iverksette mineraljakt utenfor norske farvann.​

Bruk av AUV gir store operasjonelle fordeler
Kunder som ønsker å kartlegge mineralforekomster på dypt vann, ønsker å bruke innovativ teknologi for å kunne kartlegge og gjøre flest mulig undersøkelser på hvert tokt.​

Her utgjør AUV den store forskjellen; AUV er en farkost som opereres uten kabel fra overflaten i motsetning til en såkalt ROV («remotely operated vehicle») – et fjernstyrt fartøy som typisk har en «navlestreng» til moderfartøyet på overflaten.

Dette gjør at AUV kan gjøre kartlegging tre-fire ganger raskere enn en ROV​. Swire Seabed leverer kartleggingstjenester ved bruk av AUV i kombinasjon med ROV og forskjellige verktøy for prøvetaking som for eksempel hydraulisk kutteverktøy.

Swire Seabeds løsning medfører at kundene sparer tid og dermed reduserer sine utgifter betraktelig.  En annen positiv effekt er at løsningen også er med på å kutte klimautslipp.

Swire Seabed

 

Etableringsår:

2008

Antall ansatte:

250

Omsetning i 2017:

465 MNOK

Bedriftens tlf.:

55 18 18 30

Bedriftens e-post:

post@swireseabed,com

Bedriftens nettside:

www.swireseabed.com

Kontaktperson:

Frode Gaupås

Kontaktpersons e-post:

fg@swireseabed.com

Kontaktpersons mobiltelf.:

97 00 20 00

view-count-icon Created with Sketch.
650